СТОЙЧО КОЛЕВ

ЛИЦЕНЗИРАН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

КОНТАКТИ

град Николаево

област Стара Загора

улица “Генерал Николаев” № 34

Адрес на разсадника:

Телефони:

0888 504188,  0896 736334